Gimnazja

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: środa, 23 sierpień 2017 Super User

Rodzaj zajęć

Dzieci

Integrowanie zespołu klasowego

Zajęcia warsztatowe przygotowujące uczniów do kierunku i wyboru kierunku kształcenia  i zawodu pt. „Trafny wybór to świadomy wybór”

Profilaktyka uzależnień

Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne „Jestem odpowiedzialny – jestem trendy”

Rozwój psychoseksualny człowieka

„Podstawy prawidłowej komunikacji – agresja, asertywność, uległość”

Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach egzaminów

Nauczyciele

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Spotkania superwizyjno - konsultacyjne w ramach zespołów wychowawczych

Porady i konsultacje

Udział w opracowywaniu IPET

Warsztaty

Rodzice

Punkty konsultacyjne

Wykłady i prelekcje tematyczne

Warsztaty tematyczne

Odsłony: 1296