Szkoły ponadgimnazjalne

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: środa, 23 sierpień 2017 Super User

Rodzaj zajęć

Dzieci

Zajęcia integracyjne „Nowa szkoła – nowa klasa”

Uruchamianie procesu twórczego w klasie

Radzenie sobie ze stresem szkolnym i w sytuacjach egzaminów i sprawdzianów

Warsztaty preferencji zawodowych

Zajęcia profilaktyczne

Nauczyciele

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Spotkania superwizyjno - konsultacyjne w ramach zespołów wychowawczych

Porady i konsultacje

Udział w opracowywaniu IPET

Warsztaty

Rodzice

Punkty konsultacyjne

Wykłady i prelekcje tematyczne

Warsztaty tematyczne

Odsłony: 1319