Drukuj

Rodzaj zajęć

Dzieci

Przesiewowe badania mowy dla dzieci 5 i 6 letnich

Przesiewowe badania zmysłów z wykorzystaniem „Platformy do badania zmysłów”

Komputerowe badania słuchu dzieci 5 i 6-letnich

Pilotażowe badania dojrzałości szkolnej

Autorski program psycho-edukacyjny inspirowany metodą Paula Dennisona skierowany do dzieci 5 – 6 letnich

Autorski program profilaktyczno-wychowawczy skonstruowany w oparciu o programy „Spójrz inaczej” i „Zabawa uczy i wychowuje”

„Wyprawa w znane i nieznane” – program inspirujący twórcze myślenie

„Ja w świecie zawodów” – program z preorientacji zawodowej dla dzieci

5 i 6 letnich

Indywidualna i grupowa terapia logopedyczna

Nauczyciele

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Porady i konsultacje

Udział w opracowywaniu IPET

Warsztaty

Rodzice

Warsztaty dla rodziców

Pogadanki

Punkty informacyjno - konsultacyjne dla rodziców dzieci objętych badaniami przesiewowymi mowy i pilotażowymi badaniami dojrzałości szkolnej

Punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci korzystających z terapii logopedycznej

Wykłady i prelekcje