Rodzaj zajęć

Dzieci

Zajęcia dla dzieci uzdolnionych poznawczo

Integracja zespołu klasowego

Profilaktyka zachowań agresywnych

Zajęcia profilaktyczne „Dobrze nam razem”

Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne – „Radzenie sobie ze stresem, wzmacnianie poczucia własnej wartości”

Program profilaktyczno – terapeutyczny „Polubić, siebie, polubić szkołę”

Program edukacyjny „Bawimy się zgodnie” dla kl. „0”

Program edukacyjny – „Uczę się szybko, łatwo i przyjemnie” – techniki skutecznego uczenia się

Zajęcia z preorientacji zawodowej

Profilaktyka uzależnień

Nauczyciele

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Spotkania superwizyjno - konsultacyjne w ramach zespołów wychowawczych

Porady i konsultacje

Udział w opracowywaniu IPET

Warsztaty

Rodzice

Punkty konsultacyjne

Pogadanki tematyczne

Warsztaty

Wykłady i prelekcje