Rodzaj zajęć

Dzieci

Zajęcia integracyjne „Nowa szkoła – nowa klasa”

Uruchamianie procesu twórczego w klasie

Radzenie sobie ze stresem szkolnym i w sytuacjach egzaminów i sprawdzianów

Warsztaty preferencji zawodowych

Zajęcia profilaktyczne

Nauczyciele

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Spotkania superwizyjno - konsultacyjne w ramach zespołów wychowawczych

Porady i konsultacje

Udział w opracowywaniu IPET

Warsztaty

Rodzice

Punkty konsultacyjne

Wykłady i prelekcje tematyczne

Warsztaty tematyczne