PSYCHIATRIA

LEKARZ

PRZYCHODNIA

ULICA

MIEJSCOWOŚĆ

TELEFON

RODZAJ USŁUG

UWAGI

Krystyna Szula

Centrum Medyczne - PZP dla dzieci i młodzieży

Paderewskiego 5

Łańcut

17 224 01 32

NFZ

dzieci/młodzież

Poradnia Specjalistyczna SPZZOZ

M.C.Skłodowskiej 1a

Nowa Dęba

15 846-26-51 wew.148

NFZ

dzieci/młodzież/dorośli

Agnieszka Magoń-Nawrocka

Centrum Psychiatrii Anima

Grabskiego 8

Rzeszów

17 859 51 13

883 382 550

NFZ

dzieci/ dorośli

Poradnia Autyzmu

Hetmańska 21

Rzeszów

17 853-52-82 wew. 358

NFZ

dzieci/ młodzież

(do lek. psychiatry nie jest wymagane skierowanie)

Gabinet lekarski

Wierzbowa 17

Rzeszów

517 959 206

Prywatne

dzieci/ dorośli

Marta Stąpor

Centrum Psychiatrii Anima

Grabskiego 8

Rzeszów

17 859 51 13

883 382 550

NFZ

dzieci/ dorośli

Roman Mikuła

Centrum Psychiatrii Anima

Grabskiego 8

Rzeszów

17 859 51 13

883 382 550

NFZ

dzieci/ dorośli

Małgorzata Pruchnik-Surówka

Centrum Psychiatrii Anima

Grabskiego 8

Rzeszów

17 859 51 13

883 382 550

NFZ

dzieci/ dorośli

Marzena Pelc-Dymon

Gabinet prywatny

Słoneczna 6/8

Rzeszów

502 251 835

Prywatny

dzieci

PZP dzieci i młodzieży w PS r 1

Hetmańska 21

Rzeszów

17 853-52-82 wew. 358

NFZ

dzieci/ młodzież

(do lek. psychiatry nie jest wymagane skierowanie)

Marzena Pelc-Dymon

 

Fredry 9

Rzeszów

17 861 36 44

NFZ

Skierowanie od lekarza rodzinnego

Wiktoria Pecel-Korczyńska

PS – PZP

1 Maja 1

Tarnobrzeg

15 822 21 11

NFZ

 

Agnieszka Holly

Centrum Medyczne – PZP dzieci i młodzieży

Paderewskiego 5

Łańcut

17 224 01 32

NFZ

dzieci/ młodzież

Małgorzata Janas-Kozik

Neuro-Med. Gabinet psychiatrii dziecięcej

Łabędzia 17

Katowice

32 205 29 84

NFZ

 

Świetokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

 

Spacerowa 5

Morawica

41 36 41 399

NFZ

dzieci/ młodzież

AFAZJA - diagnoza

LEKARZ

PRZYCHODNIA

ULICA

MIEJSCOWOŚĆ

TELEFON

RODZAJ USŁUG

UWAGI

Anna Paluch

Gabinet logoped. – psych. AKCENT

Kobierzyńska 185

Kraków

603 602 928

   

SZKOŁY I OŚRODKI

SPECJALNOŚĆ

PRZYCHODNIA

ULICA

MIEJSCOWOŚĆ

TELEFON

RODZAJ USŁUG

UWAGI

Afazja

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci z Afazją

St. Millana 15

Kraków

12 266-34-67

Diagnoza + szkoła

osw-afazja.pl

Psychiatria

Dzienny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Paderewskiego 5

Łańcut

17 224 01 48

Diagnoza + szkoła

 

Słuch

Podkarpackie centrum słuchu i mowy

Niepodległości 3

Rzeszów

17 852 81 51

   

Zespół Szkół Specjalnych
dla Niesłyszących i Słabosłyszących

Lippóczy'ego 4a

Tarnów

14 690 49 99

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Romanowicza 9

Tarnów

14 626 30 12

14 626 33 84

   

Wzrok

Specjalista Chorób Oczu

dr Janusz Piekuta

Obr. Pokoju 74A

Kolbuszowa

17 227 12 22 w. 350

   

Autyzm

Centrum Diagnozy i Terapii Cogito

Instalatorów 3

Rzeszów

506 852 612

 

Joanna Fularz

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży TITUM

Wyspiańskiego 16A

Wyspiańskiego 12

Rzeszów

601 685 655

   

Pracownia wspierania rozwoju  STIMULUS s.c

Kwiska 41-43

Wrocław

71 735 18 25

665 075 405

   

Poradnia Autyzmu Dzieci

Hetmańska 21

Rzeszów

17 853-52-82 wew. 358

NFZ

Skierowanie od psychiatry

Fundacja Pomoc Autyzm

Namysłowska 2a/64

Warszawa

660 330 220

Porady prawne, mediacje

Beata Szynkaruk

Poradnia dla osób

z autyzmem dziecięcym

(Punkt Wczesnej Interwencji)

Okrężna 4a

Tarnów

14 627 10 22

   

Poradnia KTA oddziału

w Kielcach

Mieszka I 79

Kielce

41 366 08 56

508 318 661

   

Anoreksja/ bulimia

Centrum terapii zaburzeń łaknienia

Pijarska 21/8

Kraków

12 423 20 58

602 615 216