Drukuj

Prowadzimy:
- diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną;
- diagnozę pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju;
- diagnozę w ramach przesiewowych badań słuchu i mowy.

 

Wydajemy opinie i orzeczenia.

 

Oferujemy terapię:
- psychologiczną, – rodzinną i indywidualną;
- pedagogiczną;
- logopedyczną;
- terapię Biofeedback.


Prowadzimy na terenie szkół i przedszkoli:
Zajęcia profilaktyczne o różnej tematyce dla dzieci i młodzieży (np. profilaktyka zachowań ryzykownych, uzależnień, wad wymowy).

Na terenie poradni:
Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży:
- ogólnorozwojowe;
- socjoterapeutyczne;
- twórczego myślenia;
- Trening Umiejętności Społecznych.


Rodzicom i nauczycielom proponujemy:
- grupy wsparcia;
- indywidualne porady i konsultacje;
- mediacje;
- prelekcje, pogadanki i warsztaty.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym:
- prowadzimy sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych i doradców zawodowych placówek oświatowych i instytucji;
- prowadzimy kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli ukierunkowane na rozwój placówek;
- współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, PCEN Biblioteką Miejską i Biblioteką Pedagogiczną, Sądem i lokalną służbą zdrowia;
- służymy pomocą poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych (interwencja kryzysowa);
- organizujemy Miejskie Dyktando dla dzieci i młodzieży.