Drukuj

Jeśli Twoje dziecko:
- ma trudności w nauce;
- sprawia problemy wychowawcze;
- ma trudności w nawiązywaniu kontaktów;
- ma problemy emocjonalne;
- zaburzenia mowy;
- wymaga wczesnego wspomagania rozwoju;
- stoi przed wyborem szkoły i zawodu;
- sięga po środki psychoaktywne: nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze;
- jest zagrożone uzależnieniem od gier komputerowych i Internetu.
 
Oferujemy:
- Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną;
- Diagnozę pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju (0-6 lat);
- Przesiewowe badania słuchu dzieci;
- Terapię psychologiczną;
- Terapię pedagogiczną;
- Terapię logopedyczną;
- Terapię Biofeedback;
- Terapię rodzinną;
- Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne i ogólnorozwojowe;
- Trening umiejętności społecznych;
- Profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych;
- Zajęcia twórczego myślenia dla dzieci zdolnych;
- Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe dla uczniów;
- Grupy wsparcia dla rodziców, których dzieci objęte są różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- Indywidualne porady, konsultacje;
- Pogadanki, prelekcje, warsztaty;
- Mediacje i interwencje kryzysowe.