Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnobrzegu jest placówką publiczną. Zakres i cel jej działania to pomoc psychologiczno - pedagogiczna i logopedyczna udzielana dzieciom od momentu urodzenia, oraz pomoc młodzieży  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży a  także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych