O Nas

      Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnobrzegu jest placówką publiczną. Zakres i cel jej działania to pomoc psychologiczno - pedagogiczna i logopedyczna udzielana dzieciom od momentu urodzenia, oraz pomoc młodzieży  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży a  także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Dyrektor: mgr Iwona Szymczak

Zastępca dyrektora: mgr Ewa Brzyszcz - pedagog

 

Pracownicy pedagogiczni:

mgr Małgorzata Baranowska - psycholog

mgr Anna Betlej - pedagog

mgr Agnieszka Biela - Małecka - psycholog

mgr Teresa Bienias - pedagog

mgr Ewa Biernat - psycholog

mgr Grażyna Cetera - logopeda

mgr Teresa Czech - pedagog

mgr Jolanta Czulińska - pedagog

mgr Agnieszka Kapica - psycholog

mgr Ewa Lipiec - Salamucha - logopeda

mgr Agnieszka Nakielska - Dydo - logopeda

mgr Anna Pytel - psycholog

mgr Bożena Sikora - pedagog

mgr Małgorzata Skubida - psycholog

mgr Anna Suszczyńska - psycholog

mgr Krystyna Szwarc - pedaog

mgr Justyna Uchańska - Stasiak - socjolog

mgr Irmina Wójcik - Gronczewska - psycholog

mgr Renata Zbyrad - pedagog

mgr Małgorzata Zych - pedgog

 

Pomocy w załatwieniu niezbędnych formalności udzielą pracownicy sekretariatu:

Małgorzata Bugno i Renata Nowicka - Pazdan