Specjaliści

Specjalista Stanowisko  Zakres tematyczny
Jacek Kulasa dyrektor  
Ewa Brzyszcz pedagog
w-ce dyrektor
  • terapia pedagogiczna dzieci i uczniów z trudnościami edukacyjnymi
  • zajęcia profilaktyczne w przedszkolach i szkołach
  • wspomaganie procesowe przedszkoli i szkół
  • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów i nauczycieli
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • diagnoza uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz terapii EEG - Biofeedback
Małgorzata Baranowska psycholog  
Agnieszka Biela-Małecka psycholog  
Ewa Biernat psycholog  
Katarzyna Dziuba-Owsianka psycholog  
Anna Pytel psycholog  
Anna Suszczyńska psycholog
  • diagnoza psychologiczna,
  • terapia psychologiczna,
  • psychoterapia poznawczo-behawioralna,
  • praca z uczniem zdolnym,
Irmina Wójcik-Gronczewska psycholog  
Teresa Bienias pedagog  
Teresa Czech pedagog  
Jolanta Czulińska pedagog  
Bożena Sikora pedagog  
Renata Zbyrad pedagog  
Malgorzata Zych pedagog  
Agnieszka Nakielska-Dydo logopeda  
Małgorzata Michalska logopeda  
Dorota Paliwoda logopeda  
Justyna Uchańska socjolog
doradca zawodowy
 

 

Pomocy w załatwieniu niezbędnych formalności udzielą pracownicy sekretariatu:

Małgorzata Bugno i Renata Nowicka - Pazdan 

Obsługa - Adela Siol