kenWłaśnie Wam, nauczycielom, dzisiaj przesyłamy miliony dobrych myśli. Życzymy Wam apetytu na życie i pasji. Pasja nie jest potrzebna tylko waszym uczniom, jest potrzebna przede wszystkim Wam. Ludzie z pasją to ludzie szczęśliwi, ludzie sukcesu. To ludzie, których nie złamią trudy codzienności. Na przekór wszystkim przeciwnościom żyją pełnią życia, czują się zrealizowani. Bądźcie więc nauczycielami z pasją. Życzymy Wam również normalności w codzienności, bo ta jest teraz szczególnie potrzebna i wszyscy za nią tęsknimy.
 
Dyrekcja i grono pedagogiczne
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu