Szanowni Państwo !!!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnobrzegu pracuje w formie stacjonarnej, jednak ze względu na  utrzymującą się sytuacją epidemiczną w kraju – udziela specjalistycznej pomocy z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia. Wg zaleceń MEN w pierwszej kolejności nadal będziemy realizować zadania związane z wydawaniem opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W innych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny, aby wypracować wspólnie formę działania w konkretnych przypadkach. W budynku poradni będziemy realizować  stacjonarnie niektóre formy terapeutyczne – logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną.

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 18.00, tel. 15 847 94 10.

Kontakt do specjalistów!