Aktualności

Praca Poradni od 1 czerwca 2020 r.

Informujemy że od dnia 1 czerwca 2020 r. przywracamy udzielanie bezpośredniej pomocy psychologicznej (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, konsultacje i porady) w naszej poradni. Poradnia czynna jest w godz. 7.30 - 18.00.

Informacja dla rodziców

Rodzicu,  

- Ustalanie i odwoływanie wizyt w poradni odbywa się telefonicznie.

- Na umówioną wizytę przyprowadź dziecko/przyjdź nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną planowanego przyjęcia.

- Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny/terapeutyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

- Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

- Po wejściu do poczekalni poradni należy zdezynfekować ręce.

- Przed spotkaniem ze specjalistą zgłoś swoje przybycie w sekretariacie.

- Przed przyjęciem dziecka na diagnozę/terapię będziesz zobowiązany do wypełnienia i podpisania Arkusza Informacji dotyczący wstępnej kwalifikacji przyjęcia na diagnozę/inne formy pomocy. W przypadku kolejnej wizyty w poradni Arkusz będzie aktualizowany.

- Zaopatrz swoje dziecko - jeśli ukończyło 4 rok życia - w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do poradni oraz w trakcie pobytu w placówce.

- Zaopatrz swoje dziecko we własne przybory do pisania.

- Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach będzie pracowało w maseczce lub przyłbicy.

- Ważne, aby dziecko przed wejściem do gabinetu umyło i zdezynfekowało ręce.

- Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

- Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych.

- Pamiętaj, żeby zachować odstęp minimum 2 metry od drugiej osoby znajdującej się w poczekalni.

- W poczekalni poradni może równocześnie przebywać 5 osób. Kolejne osoby oczekują w dużym korytarzu przed wejściem do poradni lub na zewnątrz budynku.

PRACA PORADNI OD DNIA 4 MAJA 2020 roku

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku (Dz. U. poz.780) zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 od 4 maja 2020 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tarnobrzegu wznawia działalność.

Rozpoczynamy od  diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności na terenie poradni  będą realizowane zadania diagnostyczne w sprawach związanych z wydawaniem:
- orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
- orzeczeń o potrzebie prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
- opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- odroczenia lub przyspieszania obowiązku szkolnego.

W celu uzyskania informacji lub złożenia wniosków, uzupełnienia albo odbioru dokumentów (opinii i orzeczeń) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem w godzinach 7:30-15:30, tel. 15 8479410 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, m.in. działalność terapeutyczna, udzielanie porad i konsultacji nadal prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik na odległość, zgodnie z harmonogramem do odwołania.

Przypominamy o konieczności posiadania maseczek i rękawiczek przez osoby odwiedzające Poradnię oraz przyborów do pisania (dla dziecka/ucznia). Rękawiczki dla dzieci, które zabezpiecza rodzic powinny być ściśle dopasowane do dłoni.

Praca Poradni od 26 marca 2020 r.

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. przez Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii informujemy, że od dnia 26 marca do odwołania NIE PROWADZIMY obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. Wszystkie wizyty diagnostyczne zostają odwołane.

Prosimy aby kontaktować się z Poradnią telefonicznie: 15/8479410, 531709307, w godzinach 7.30 - 15.30 (sekretariat).

Poprzez e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pocztą tradycyjną na adres Poradni: ul. Kościuszki 30, 39-400  Tarnobrzeg.

Jednocześnie informujemy, że od 26 marca 2020r nasza Poradnia:
1. uruchamia dyżury telefoniczne dla rodziców, uczniów i nauczycieli w godzinach 8.00 – 15.00

2. udziela pomocy psychologicznej dla osób w kryzysie w związku z epidemią (telefonicznie)

3. specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradca zawodowy udzielać będą porad i konsultacji – telefonicznie, poprzez e-mail poradni, uruchomione zostają także skrzynki e-mail do specjalistów:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu skontaktowania się z konkretnym pracownikiem należy wpisać do kogo wiadomość jest kierowana (wybrać odpowiedni adres e – mail oraz wpisać imię i nazwisko)

4. Uczniowie, którzy do tej pory korzystali z pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej maja możliwość jej kontynuowania poprzez dostępne środki komunikacji w formie wybranej i uzgodnionej bezpośrednio ze specjalistą.

5. Nadal prowadzi działalność orzeczniczą – w przypadku przeprowadzonej diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej - jednak i w tym przypadku na odległość. W związku z tym prosimy o przekazywanie brakującej dokumentacji pocztą elektroniczną lub listownie (pocztą tradycyjną) na adres poradni.

6. Pracownicy Poradni będą również kontaktować się z Państwem telefonicznie (lub w innej formie, ustalonej przez Was i pracownika).

Poradnia uruchamia dodatkową pomoc psychologiczną dla uczniów i rodziców z terenu miasta Tarnobrzega,
telefon interwencyjny dostępny w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 19.00 do 21.00,
nr tel. 15 847 94 10 - od dnia 22.04.2020 r.

 

 

Grupa wsparcia dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnych

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Bardzo często, kiedy dyżurujemy w punktach konsultacyjnych, prowadzimy spotkania, pogadanki  lub udzielamy porad po przesiewowych badaniach w przedszkolach, słyszymy od Państwa, że jesteście zainteresowani uczestnictwem w spotkaniach edukacyjnych, w czasie których moglibyście pogłębić swą wiedzę na temat umiejętności wychowawczych, rozwiewać wątpliwości, co do modelu wychowania i rozwiązywania problemów, na które codziennie napotyka każdy rodzic. Wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu pragniemy Państwa zaprosić na spotkania do naszej poradni, których głównym celem będzie stworzenie

GRUPY WSPARCIA
DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Czym jest grupa wsparcia?
Grupa wsparcia to działanie interwencyjne, łączy ludzi przeżywających podobne problemy którzy poszukują pomocy. Jej nadrzędnym, ogólnym celem jest otrzymanie emocjonalnego wsparcia i konkretnej pomocy w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami.

Grupa tworzy przestrzeń dla rozmów i wymiany doświadczeń jej uczestników.
- Cele spotkań i zasady funkcjonowania grupy określają uczestnicy;
- Tematyka i program spotkań powinien być zgodny z celami;
- Grupa może mieć charakter zamknięty lub otwarty;
- Może liczyć od kilku do kilkunastu uczestników;
- Spotkania grupy powinny odbywać się cyklicznie w stałym miejscu.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy pozwoli Państwu inaczej spojrzeć na przeżywanie trudności w procesie wychowania, lepiej radzić sobie z emocjami, uświadomić sobie potrzeby i dokonywać zmian w atmosferze akceptacji.

Zapraszamy rodziców dzieci przedszkolnych do udziału w grupie wsparcia w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach 16.30 do 18.00. 

Zainteresowanych rodziców prosimy o telefoniczne zgłoszenia tel. 15 847 94 10 lub  531 709 307

O terminie rozpoczęcia spotkań poinformujemy na stronie internetowej poradni i telefonicznie.

Zapraszamy
mgr Anna Pytel psycholog
mgr Agnieszka Nakielska- Dydo logopeda