kwietna łąka plakat jpg      

       Zachęcamy tarnobrzeskie szkoły do udziału w konkursie ,,Kwietna łąka mojej szkoły”. Celem konkursu jest pobudzenie ciekawości i troski dzieci i młodzieży o warunki lokalnego środowiska sprzyjające produkcji rolniczej. Temat ten wpisuje się w działalność proekologiczną i obecne zagrożenie niedożywieniem wielomilionowej części ludności na świecie. Nasz kraj jest poważnym producentem żywności dla krajów uboższych w korzystne dla rolnictwa i hodowli warunki przyrodnicze. Kwietna łąka przy szkole jest stołówką dla pszczół, a zadowolona pszczoła to wydajniejsza produkcja – więcej zapylonych drzew i roślin oleistych. Starsi mieszkańcy Tarnobrzega pamiętają pracę pszczół i motyli na kwietnikach i trawnikach miejskich.
Do konkursu może przystąpić szkoła lub klasa, której zespół zorganizuje i rozdzieli prace nad założeniem wieloletniej kwietnej łąki w pobliżu szkoły. Opisy koniecznych prac są zamieszczone w Internecie i mogą zostać opracowane samodzielnie przesz klasy czy osoby odpowiedzialne za założenie łąki w postaci np. kalendarza działań. Regulamin i karta zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej poradni.
Do prac, łącznie z wysiewem nasion (dostępne w sklepach ogrodniczych lub zebrane z dzikich łąk) można przystąpić jesienią jako wysiew ,,ozimy” albo na wiosną jako ,,jary”. Prace należy dokumentować poprzez ich krótki opis – kalendarz, zdjęcia lub filmiki pokazujące zaangażowanie „Zespołu Łąkowego” aż do uzyskanego celu – kwitnącej łąki i obecności pszczół. Dokumentacje należy dostarczyć naszej placówce. Wielkość łąki to minimum jeden metr kwadratowy, dostępny dla owadów, czyli nie w pobliżu jezdni i w miejscu słonecznym.
Konkurs rozstrzygnięty będzie w przyszłym roku, w czerwcu. Prace Zespołów Łąkowych ocenią eksperci – nauczyciel przedmiotu związanego z zasiewami, pracownik Ochrony Środowiska, pracownicy instytucji obejmujących patronat nad konkursem. Nagrodami będą krzewy i drzewka kwitnące dla szkół, sponsorowane przez zaangażowane instytucje i firmy prywatne.

Organizator Konkursu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu