Wyniki miejskiego konkursu plastycznego „Higiena cyfrowa – co robisz online, Twoje zainteresowania, hobby, pasje”:

  • miejsce – Aleksandra Stępień kl. II SP 7
  • miejsce – Michał Smalera kl. I SP 10
  • miejsce – Milena Pławiak kl. I SP 10

Wyróżnienia:

  • Alicja Poniewierska kl. I SP 10
  • Lena Ciba kl. I SP 10
  • Wojciech Mazgaj kl. I SP 10