W dniu 13 maja 2024 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu a Państwową Uczelnią Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej porozumienie podpisał dyrektor Jacek Kulasa a z ramienia Państwowej Uczelni Zawodowej rektor dr hab. Anna Szylar.

Podpisanie niniejszego porozumienia stanowi krok w kierunku umocnienia współpracy między Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną a Państwową Uczelnią Zawodową, mającej na celu zwiększenie wsparcia dla studentów i ich sukcesu edukacyjnego oraz zawodowego. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Państwowa Uczelnia Zawodowa mogą wspólnie prowadzić projekty badawcze dotyczące psychologii edukacyjnej, rozwoju osobistego studentów oraz innych zagadnień związanych z edukacją.

IMG 5979 IMG 5996