seminariumSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w nowym działaniu realizowanym przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Tarnobrzegu, które dotyczy utworzenia grupy wsparcia dla nauczycieli pod nazwą „Seminarium: Nauczyciel - realizator profilaktyki”.

Adresaci: pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły zajmujący się realizacją profilaktyki w szkole i placówkach oświatowych.

Cele:

  • Pogłębianie wiedzy w zakresie uzależnień, sytuacji trudnych i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
  • Możliwość podzielenia się doświadczeniem, problemami i rozwiązaniami zastosowanymi w ramach profilaktyki.
  • Rozszerzenie działalności własnej w zakresie profilaktyki szkolnej.
  • Zwiększenie wiedzy w zakresie działań profilaktycznych w szkole.
  • Nabycie i rozszerzenie umiejętności dotyczących prowadzenia profilaktyki szkolnej.
  • Otwarcie na nowe formy i możliwości nabywania wiedzy i rozszerzania doświadczenia w zakresie profilaktyki.
  • Wsparcie emocjonalne i doradcze nauczycieli.
  • Wymiana informacji dotyczących form doskonalenia nauczycieli w ramach profilaktyki.

Proponowana tematyka: uzależnienia, profilaktyka, zachowania problemowe i ryzykowne uczniów, współpraca z rodzicami, samokształcenie nauczyciela w zakresie profilaktyki, interwencja kryzysowa w szkole, nauczyciel i jego problemy związane z realizacją profilaktyki, trudności wychowawcze w klasie, nauczyciel i jego wsparcie.

Tematyka zostanie dostosowana do potrzeb uczestników.

Forma spotkań: regularne spotkania co miesiąc - platforma Microsoft Teams, w dłuższej perspektywie możliwe spotkania w kontakcie bezpośrednim. Pierwsze spotkanie planowane w połowie grudnia.

Prowadzący: dr Renata Matusiak - pedagog w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, wykładowca uniwersytecki, zainteresowania: profilaktyka szkolna, społeczna, uzależnienia, zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, resocjalizacja.

Forma potwierdzenia: każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie udziału.

Zgłoszenia: Karta zgłoszenia