Drukuj

seminariumSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w nowym działaniu realizowanym przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Tarnobrzegu, które dotyczy utworzenia grupy wsparcia dla nauczycieli pod nazwą „Seminarium: Nauczyciel - realizator profilaktyki”.

Adresaci: pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły zajmujący się realizacją profilaktyki w szkole i placówkach oświatowych.

Cele:

Proponowana tematyka: uzależnienia, profilaktyka, zachowania problemowe i ryzykowne uczniów, współpraca z rodzicami, samokształcenie nauczyciela w zakresie profilaktyki, interwencja kryzysowa w szkole, nauczyciel i jego problemy związane z realizacją profilaktyki, trudności wychowawcze w klasie, nauczyciel i jego wsparcie.

Tematyka zostanie dostosowana do potrzeb uczestników.

Forma spotkań: regularne spotkania co miesiąc - platforma Microsoft Teams, w dłuższej perspektywie możliwe spotkania w kontakcie bezpośrednim. Pierwsze spotkanie planowane w połowie grudnia.

Prowadzący: dr Renata Matusiak - pedagog w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, wykładowca uniwersytecki, zainteresowania: profilaktyka szkolna, społeczna, uzależnienia, zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, resocjalizacja.

Forma potwierdzenia: każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie udziału.

Zgłoszenia: Karta zgłoszenia