interwencja1Kryzys jest normalnym stanem w życiu każdego człowieka. Dzieci i młodzież przeżywają kryzysy w sposób szczególny, nierzadko towarzyszą temu długoterminowe konsekwencji. Właściwa reakcja na kryzys ze strony nauczycieli i systemu szkoły pozwala ograniczyć negatywne skutki i zapobiec następowaniu kolejnych kryzysów czy zachowań ryzykownych wychowanków.

W dniu 25.02.2021 r. odbyło się szkolenie w zakresie wprowadzenia do interwencji kryzysowej w szkole.  Organizatorem szkolenia była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu. W szkoleniu udział wzięło 37 osób pracujących z dziećmi i młodzież, w tym nauczycieli, pedagogów. Celem szkolenia było wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych z właściwym podejściem do zrozumienia kryzysu oraz przygotowanie do dalszego zdobywania wiedzy dotyczącej organizacji interwencji kryzysowej w szkole.

W trakcie szkolenia poruszono tematy takie jak pojęcie kryzysu, wybrane przykłady sytuacji kryzysowych w życiu dzieci i młodzieży, kryzys jako szansa, rodzaje i cechy kryzysu, fazy kryzysu, zachowania i emocje osób będących w kryzysie. Nawiązano także do aspektu interwencji kryzysowej jako pierwszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej osobie będącej w kryzysie, czy osobom, które są takim kryzysem zagrożone.

Dzięki właściwemu podejściu do zrozumienia znaczenia kryzysu w życiu człowieka w szczególności młodego uczestnicy zostali przygotowani do dalszego rozwijania wiedzy i konieczności opracowania działań poprzedzających możliwość wystąpienia kryzysu na terenie szkoły, bądź z udziałem uczniów i pracowników oświaty.

Zapraszamy do obserwowania mediów społecznościowych poradni i udziału w kolejnych inicjatywach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu.

Renata Matusiak