W roku 2009 Mark’a McCrindle zapowiedział, że w okresie dwóch lat rozpocznie się tworzenie nowego pokolenia czyli tak zwanej generacji Alpha. Dzieci urodzone pomiędzy 2010/11-2025 będą więc należeć do nowego pokolenia (niektórzy badacze nie są zgodni co do okresu wskazanego przez McCrindla). Należy podkreślić, że granice zmienności pokoleń zostały wyraźnie zminimalizowane z 20-25 do 15 lat. Klasyfikacja nowego pokolenia uwzględniając krótszy okres przejścia wynika z rozwoju społecznego, technologicznego. McCrindle zaznacza, że największy wpływ na wyodrębnienie nowej generacji ma użytkowanie technologii medialnych.

Prognozy dla pokolenia Alpha:

- będą to dzieci, które zyskają miano najbardziej wykształconego pokolenia i zaawansowanego technologicznie,

- będzie to pierwsze pokolenie w którym Internet, smartphony będą integralną częścią życia dziecka i nastolatka,

- pokolenie mające zdolności szybkiej analizy sytuacji, zależności społeczno-ekonomicznych,

-  to pokolenie, które będzie pracować dłużej niż to obecne,

- istotny będzie dla nich standard życia, jakość spędzanego czasu i satysfakcji z pracy,

- z uwagi na rozwój medycyny ich średnia życia w roku 2100 będzie się kształtować na poziomie 90-lat (uważa R. Putulny),

- zaawansowane technologie będą dla nich głównym narzędzie komunikacji (w opinii Dan’a Schawbela),

- będzie to pokolenie bardziej przedsiębiorcze niż milenialsi (czyli najczęściej ich rodzice),

- będą bardziej świadomi ekologicznie i będą z większym zaangażowaniem dbać o planetę i własne środowisko,

- będą inicjować i wspiera ruchy proekologiczne,

- będą posiadać znaczne deficyty w zakresie komunikacji interpersonalnej,

- będą wybierać głównie zakupy on-line,

- będą pierwszym pokoleniem w którym edukacja zdalna stanie się preferowaną formą zdobywania wiedzy,

- w ciągu swojego życia prace będą zmieniać kilkakrotnie a nawet kilkanaście razy, co będzie się też wiązać ze zmianą kwalifikacji i procesem edukacji przez całe życie,

- będzie to pokolenie dużo bardziej (uwzględniając poprzednie pokolenia) narażone na samotność, uzależnienia, zaburzenia zachowania, a w szczególności na depresję,

- zwiększy się przepaść pomiędzy przedstawicielami pokolenia alpha pochodzącymi z zamożnych rodzin a tymi z mniej zamożnych (będzie to wynikać z dysproporcji środków zainwestowanych w edukacje tych dzieci przez rodziców, a w związku z tym też w znacznych różnicach w umiejętnościach),

- co najmniej 2 z 5 osób z pokolenia alpha nigdy nie wstąpi w związek małżeński,

- w dążeniu do zwiększenia komfortu życia będą automatyzować możliwe elementy życia, diagnozować, zarządzać i monitorować takie obszary jak miasto, środowisko, gospodarka wodna, budownictwo, zdrowie i wiele innych,

- satysfakcja z wykonywanej pracy będzie dla nich istotnym czynnikiem podjęcia zatrudnienia, a także samorozwoju.

Skąd takie duże zainteresowanie i prognozy dotyczące pokolenia alpha?

Zdaniem profesor Doroty Kornas-Bieli pokolenie to ma być przewodnikiem przyszłości, pokoleniem prowadzącym i jednocześnie zmagającym się z trudnościami nowoczesności. W szczególności z problemami ochrony środowiska i klimatu. Jednocześnie będzie to pokolenie najbardziej narażone na kreatywny marketing.

 Marketingowcy już wytwarzają potrzeby, trendy przeznaczone dla pokolenia alpha. Także te edukacyjne- edukacja na wyższych uczelniach zostanie dostosowana do preferencji alpha (podyktowanych oszczędnością czasu), którzy najczęściej będą wybierać e-learning. Wszystko to wymaga czasu i analizy procesu zmian w rzeczywistości społecznej.

Część z tych założeń jesteśmy w stanie już powoli weryfikować poprzez analizy i badania naukowe. Przykładem jest raport dotyczący charakterystyki pokolenia alpha pt.  Understanding Generation Alpha. Zauważalne są w praktyce pedagogicznej trudności uczniów w zakresie socjalizacji z rówieśnikami, zwiększony odsetek dzieci narażonych na depresję czy odczuwających samotność, zainteresowanie korzystaniem z urządzeń technologicznych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe czy zwiększona świadomość ekologiczna. Dużo jednak pozostaje niewiadomych.

Według ram czasowych założonych przez Mark’a McCrindle opisanych w książce The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations zostało 4 lata w których przyjdą na świata nowi przedstawiciele pokolenia alpha. Szacuje on także, że pokolenie alpha w 2025 osiągnie liczebność w sumie 2 miliardów.

Pokolenie alpha tak jak inne pokolenia będzie się borykać z różnymi problemami, ale także szansami wynikającymi z rozwoju technologicznego i większej świadomości w zakresie działań edukacyjnych.

Ciekawostki: pokolenie alpha jest pierwszą generacją całkowicie urodzoną w XXI wieku.

Zapowiedź: W kolejnym tekście o tym jak edukować i pracować z pokoleniem alpha.

Wykorzystano:

M. Gruchoła, Pokolenie alpha- nowy wymiar tożsamości?, w: „Rozprawy społeczne”, 2016, tom 10, nr 3.

D. Kornas-Biela, Referat dotyczący pokolenia alpha, wygłoszony na konferencji "Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe", organizowanej przez Katedrę Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii KUL, Lublin 21-22.09.2021 r.

Raport Understanding Generation Alpha, https://cnda.condenast.co.uk/wired/UnderstandingGenerationAlpha.pdf

G. Stunża, Edukacja wersja beta. Pokolenie Z i pokolenie Alfa a kompetencje uczestnictwa w kulturze, w: „Kultura popularna”, 2017, nr I (50).

 

Opracowała (Tarnobrzeg, 29-30.09.2021 r.): dr Renata Matusiak (pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu, adiunkt UO). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.